ALİ RIZA DİNÇ

EPDK AR-GE KOMİSYONU BAŞKANI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarifeler Dairesi Başkanlığında Elektrik Piyasası Tarifeler Grup Başkanı, EPDK Ar-Ge Komisyonu Başkanı