JOHANNES REICHL

JOHANNES KEPLER ÜNİVERSİTESİ

Dr. Johannes Reichl, toplumun enerji ve kaynak ekonomisi alanındaki zorluklarını araştırırken ileri ekonometrik yöntemler geliştiren uygulamalı bir istatistiksel araştırmacıdır. Avusturya Linz'deki Johannes Kepler Üniversitesi'nden istatistik alanında doktora derecesine sahiptir. Johannes Kepler Üniversitesi'ndeki Enerji Enstitüsü'nde proje yöneticisidir. Mevcut araştırması, enerji verimliliği önlemlerinin geliştirilmesine, bu önlemlerden kaynaklanan enerji tasarrufunun miktarına ve teknoloji değişimlerinin ve doğal afetlerin etki değerlendirmesine yönelik metodolojilere odaklanmaktadır. Horizon 2020 projesi “Kişisel Enerji Yönetimi Kiosk uygulaması” (PEAKapp), Horizon 2020 “Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirliğe Geçişin Gerçekleştirilmesine Yönelik Sosyal Yaklaşım Modelleme Yaklaşımları” projesinin koordinatörü ve baş araştırmacısıdır. Enerji konularıyla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma projesinde lider konumda olan Hibe Fonlarında yaklaşık 25 milyon Avro tutarındaki araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmuştur.